Dự thảo luật của chính phủ Đức

Dự thảo luật dự kiến giảm đáng kể ngưỡng tiền lương hiện đang áp dụng dành cho lao động nhập cư đối với các nghề thiếu nhân lực và các nghề thông thường. Ngoài ra sẽ có ngưỡng lương tối thiểu thấp cho người mới vào nghề có bằng Đại học. Trong tương lai, những người thuộc đối tượng được bảo vệ quốc tế đã nhận được thông báo bảo vệ ở EU cũng có thể được cấp Thẻ xanh EU. Thẻ xanh EU là giấy phép cư trú dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy việc nhập cư lâu dài của những người có trình độ cao từ các quốc gia ngoài EU đến Đức.

Việc thay đổi chủ lao động và quy định đi lại trong EU sẽ được đơn giản hóa đối với những người có Thẻ xanh EU. Việc đoàn tụ gia đình đối cũng như việc thường trú tại EU với những người có thẻ xanh EU cũng sẽ được nới lỏng. Lao động trong lĩnh vực CNTT trong tương lai có thể nhận được Thẻ xanh EU nếu họ không có bằng đại học nhưng có thể chứng minh bằng một số bằng cấp không chính quy.

Nới lỏng cho sinh viên

Ngoài ra chính phủ cũng muốn thu hút sinh viên học tập và nghiên cứu tại Đức nhằm thu hút sinh viên nước ngoài, những người tiềm năng cho việc trở thành lực lượng lao động chất lượng cao trong tương lai. Việc chứng minh tài chính có thể được nới lỏng thông qua công việc làm thêm trong thời gian học. Quy định cấm làm thêm trong thời gian học tiếng có thể được giỡ bỏ.

Thông qua việc áp dụng luật cư trú mới cho việc hợp tác công nhận bằng cũng sẽ là một điểm hấp dẫn đối với công dân ngoài khối EU đủ điều kiện để được công nhận bằng cấp tại Đức. Quá trình công nhận bằng có thể bắt đầu tại Đức và sẽ được tiến hành nhanh chóng. Trong thời gian đó, lao động có chuyên môn có thể bắt đầu làm việc luôn tại Đức.

Thẻ cơ hội trên cơ sở tính điểm

Công dân nước ngoài có bằng nghề tối thiểu 2 năm hoặc bằng Đại học có thể vào Đức tìm việc bằng thẻ Cơ hội dựa trên hệ thống tính điểm. Các tiêu chí lựa chọn là Trình độ ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc, tuổi tác và thời gian ở Đức. Với thẻ cơ hội, công dân có thể làm việc trong thời gian thử việc hoặc làm thêm.

Việc đổi quyền cư trú sang mục đích làm việc hoặc đi học sẽ được đảm bảo nhằm mở ra cơ hội cho những người lao động phù hợp trên thị trường lao động Đức. Các yêu cầu đối với giấy phép cư trú để tìm chỗ học nghề cũng sẽ được hạ thấp. Học viên học nghề và sinh viên nước ngoài có thể tiếp tục ở lại nếu đáp ứng các yêu cầu về việc làm trước khi hoàn thành khóa học. Cơ hội cư trú vĩnh viễn sẽ diễn ra nhanh hơn cũng chính là điểm hấp dẫn đối với lao động nhập cư.