Thẻ cơ hội

Thẻ cơ hội là quyền cư trú nhằm tìm việc hoặc để công nhận bằng cấp

Thẻ cơ hội được cấp cho đối tượng:

 • Là lao động có chuyên môn
 • Tích đủ số điểm theo quy định

Thẻ cơ hội chỉ được phép cấp khi đảm bảo đủ sinh hoạt phí.

Cách tính điểm của thẻ cơ hội

 1. Có quyết định công nhận bằng một phần: 4 điểm
 2. Có bằng tiếng Đức B2: 3 điểm
 3. Có bằng tiếng Đức B1: 2 điểm
 4. Có bằng tiếng Anh C1: 1 điểm
 5. Có bằng Đại học hoặc bằng nghề + 5 năm kinh nghiệm: 3 điểm
 6. Có bằng Đại học hoặc bằng nghề + 2 năm kinh nghiệm: 2 điểm
 7. Đến 35 tuổi: 2 điểm
 8. Trên 35 đến 40 tuổi: 1 điểm
 9. Đã từng có thời gian 6 tháng ở Đức liên tục: 1 điểm
 10. Vợ hoặc chồng đủ điều kiện xin thẻ cơ hội, cùng đặt đơn: 1 điểm

Sở hữu Thẻ cơ hội, ứng viên được phép:

 • Làm việc trung bình tổng cộng tối đa 20 tiếng mỗi tuần
 • Thử việc tối đa 2 tuần, cho các công việc
  • phải có chuyên môn
  • phải hướng tới việc đào tạo nghề hoặc
  • phù hợp với khuôn khổ thực hiện công nhận bằng cấp nước ngoài theo điều 16d

Theo Điều 20ab Dự thảo Luật Cư trú, trang 30: (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/kabinettsfassung/entwurf-gesetz-weiterentwicklung-fachkraefteeinwanderung.pdf?__blob=publicationFile&v=8)

FAVI sơ lược và dịch