Những thay đổi trong luật nhập cư được thực hiện

– Ngưỡng thu nhập đối với người có thẻ xanh EU hạ xuống mức 43.800 €

– Thẻ cơ hội có thể gia hạn tới 2 năm, nếu có hợp đồng lao động hoặc vị trí tuyển dụng có ràng buộc và chưa đáp ứng đủ các yêu cầu cấp quyền lưu trú lao động, ví dụ như yêu cầu về trình độ tiếng. Bằng cấp trong các ngành nghề thiếu hụt lao động sẽ là một tiêu chí thêm điểm cho thẻ cơ hội và yêu cầu tối thiểu về trình độ tiếng Đức được giảm xuống A1.

–  Lao động có chuyên môn, đang trong quá trình xin tị nạn hoặc đã có quyền cư trú dạng tạm dung (Duldung) theo §60a có thể đổi quyền cư trú, nếu đã ở Đức tới ngày 29.03.2023. Chỉ áp dụng với các quyền cư trú theo điều §§ 18a, 18b und 19c khoản 2 luật cư trú.

– Người học nghề bằng quyền cư trú dạng tạm dung (Ausbildungsduldung) có thể đổi sang thẻ cư trú bình thường. Nếu hợp đồng học nghề kết thúc hoặc bỏ dở trước hạn sẽ có 6 tháng để tìm một chỗ học nghề khác.

– Về cơ bản, quyền cư trú chỉ được cấp khi nhập cảnh với thị thực hợp pháp. Trong một vài trường hợp đặc biệt có thể chuyển quyền cư trú từ visa vào khối châu Âu (Schengenvisum) sang quyền cư trú theo dạng lao động có chuyên môn mà không cần về nước đệ đơn.

– Quyền cư trú theo diện tìm việc có thể gia hạn một lần tới 6 tháng, nếu có chứng minh tài chính đủ.

– Đoàn tụ gia đình không cần chứng minh diện tích căn hộ. Nếu đảm bảo đủ tài chính cá nhân, có thể đón bố mẹ.

– Chủ lao động có thể triển khai việc đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ nhận lao động có tay nghề hoặc ủy quyền cho bên thứ 3.

Các quy định của dự thảo luật sẽ có hiệu lực theo từng giai đoạn. Các quy định về thẻ xanh EU, về chưcs danh lao động có chuyên môn quốc gia và những nới lỏng trong việc cấp thị thực sẽ có hiệu lực vào nga 18.11.2023; các quy định khác sau sáu tháng kể từ khi luật và nghị quyết được ban hành.

Ngoại lệ là mục thẻ cơ hội sẽ có hiệu lực sau 9 tháng kể từ khi luật và nghị quyết được ban hành.

Luật và nghị quyết về việc tiếp tục mở rộng làn sóng nhập cư lao động lành nghề dự kiến sẽ thông qua vòng 2 vào ngày 07.07.2023.

(Dịch và sơ lược: https://www.gruender-mv.de/2023/06/29/erwerbsmigration-gesetz-zur-weiterentwicklung-der-fachkraefteeinwanderung/)